Avlsrestriktioner og Anbetalinger

 

Avlsrestriktioner & Etiske anbefalinger for opdrættere i DKK og Dansk Molosser Klub

1. Det påhviler enhver der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.

2. HD-krav : For racerne Cane Corso, Dogo Canario,Mastino Napoletano kan afkom kun stambogføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK . Hunde med status D eller E må ikke anvendes iavl.

Gælder fra den. 1. Juni.2014

3. AD-krav: for racerne Cane Corso,Dogo Canario,kan af kom kun stambogføres, hvis begge forældre før parring er AD-fotograferede har en officel status registreret i DKK. BEMÆRK, hunde med grad 3. kan KUN undtagelsesvis benyttes i avl hvis opdrætteren vurderer at hundens samlede bidrager til racen vil være positivt. Avlspartnerenskal i så tilfælde altid være AD - fri ( grad 0)

Gælder fra den. 1 Juni. 2014

 

4. AD-krav: for Mastino Naploetano Afkom kan kun stambosføres, såfremt begge forældre før paringen har en officel AD-staus registrere i DKK.

hunde med status 3. må IKKE anvendes i avl.

Gælder fra den. 1 Juni. 2014

 

5. For racerne: Cane Corso, Dogo Canario og Mastino Napoletano.

Udenlandske hanhunde:

Kravene om HD/AD fotografering og mentalbeskrivelse gælder ikke for udenlandske hunde, dog således, at

Dansk Molosser Klub skal godkende den udenlandske han inden parring. Dokumentation for godkendelsen

skal medsendes ved stambogsføring af hvalpe.

Aftalen gælder indtil 31. December. 2018

 

 

6.For racern: Tibetansk mastiff og Mastin Espanol.

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status

registreret i DKK.

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens

samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)

Gælder fra 1.Sep. 2014.

 

 

7. AD-krav: for Tibetansk mastiff og Mastin Espanol Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK.

En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede

bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0)

BEMÆRK, HD/AD restriktionen er indført den 1. september 2014 og gælder for begge racerne.

 

 

Kravet om HD/AD fotografering gælder IKKE for udenlandske hunde, dog således, at Dansk Molosser Klub

skal godkende den udenlandske han inden parring. Dokumentation for godkendelsen skal medsendes ved

stambogsføring af hvalpe.

Aftalen gælder indtil 31. December. 2018.

 

8.Ingen avlsrestriktioner for: Mallorca Mastiff/Ca de Bou, og Mastin de los Pirineos.

Racerner har pt. ikke problemer med HD. eller AD, men DMK lægger det ud som en Etisk anbefaling.

Det vil sige at man bør undersøge avlsdyr inden avl, så man ved lidt om hvordan det ser ud før man påbegynder påtænke avle.

HD-krav: ”En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)"

 

AD-krav: "En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0)"

Gælder fra den. 1. Marts 2012.

9.Præmieringskrav:Er fra Den. 9. Januar 2012 ophevet på alle klubben´s racer.

DMK anbefaler at man AD fotografere.

Hunde med albue status 0: bør parres med status 0, 1 eller 2

Hunde med albue status 1: bør parres med hundemed status 0.

Hunde med albue status 2: bør parres med hunde med status 0.

Hunde med albue status 3: bør ikke anvendes i avl.

10. Mentalbeskrivelses krav: for racerne Cane Corso, Dogo Canario, Mastino Napoletanokan afkom kun stambogføres dersom hunden før parring er mentalbeskrevet, alder for mentalbeskrivelse er fra 10 til 36 måneder (3 år) Husk at der er 5. punkter hvor der er grænse værdier på, som man ikke må komme ud i. Det er kun Dansk mentalbeskrivelse som gælder i Danmark før en parring !! Det er IKKE tilladt for hale- og øre kuperede hunde at deltage på mentalbeskrivelsesarrangementer.

 

OBS OBS !!

Udenlandske hanhunde:Kravet for HD/AD fotografering og mentalbeskrivelse gælder IKKE for udenlandske dog SKAL man søge en dispensation hos Dansk Molosser Klub, som skal godkende den udenlandske han inden parring. Dokumentation for godkendelsen skal medsendes ved stambogsføring af hvalpe.

Aftalen gælder indtil 31. December. 2018.

11. Hjertescanning:det anbefales ved brug af en Dansk ejet Mastino Napolitano, eller en Mastino der er udstationeret i Danmark, at begge avlsdyr bliver hjertescannet inden parring.

12. T4: det anbefales ved brug af en Dansk ejet Tibetansk Mastiff, eller en Tibetansk Mastiff der er udstationeret i Danmark, og hanhunde fra udlandet, at begge avlsdyr bliver undesøgt for T4. (Skjoldbugskirtlen) inden avl.

 

13. det anbefales at man får undersøgt Cane Corso for OCD med rekvisition fra Dansk kennel klub inden avl.

 

14. Hunde med hudproblemer bør ikke anvendes i avl.

Bestyrelsen for Dansk Molosser klub 28.03.2012.

Dispensationsansøgning til hanhunde der ikke er HD/AD fotografering eller mentalbeskrevt i DK.

Ved brug af ikke Dansk hanhunde kræves en dispensationsansøgning hos Dansk Molosser klub.

 

Vedr. Dispensations ansøgning til brug af udlandske hanhunde kræver vi følgende:

 

Fra de lande hvor der er en offentlig database, kræves en officielt HD og AD status.

Såfremt der ikke er en offentlig database, kræves der en dokumenteret klinisk dyrlæge vurdering af HD og AD.

 

Der skal ligeledes forlægges en Kryptorchidattest såfremt hunden ikke har været udstillet og opnået resultater.

Ansøgningen kan rekvireres hos:

Formanden.

 

Bestyrelsen påregner mindsten måned til at behandle ansøgningen.

400.- kr. for medlemmer i DMK.

900.- kr. for ikke medlemmer

Når kasseren kan se indbetalingen på DMK´s konto, bliver dispensationsansøgningen herefter behandlet

Hastesag på dispensation

Hastesag på dispensation ansøgning på udenlandske hanhunde som ikke er Mentalbeskrevet, på nuværende tidspunkt har vi 30 dages behandlings tid hvor prisener 900kr. for IKKE medlemmer Og 400kr. FOR medlemmer, det fastholder vi.

Men en haste behandling på 5 hverdag hvis allepapirerne er i orden for IKKE medlemmer er det 1500kr. og FOR medlemmerer det 650kr.

Cane Corso Italiano:

http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/tjenester/avlsrestriksjoner/raseData.html?RAID=3430

 

Dogo Canario:

http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/tjenester/avlsrestriksjoner/raseData.html?RAID=3460

 

Mallorca Mastiff / Ca de Bou:

http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/tjenester/avlsrestriksjoner/raseData.html?RAID=2490

 

Mastin De Los Pirineos:

http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/tjenester/avlsrestriksjoner/raseData.html?RAID=0920

 

Mastin Espanol:

http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/tjenester/avlsrestriksjoner/raseData.html?RAID=0910

 

Mastino Napoletano:

http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/tjenester/avlsrestriksjoner/raseData.html?RAID=1970

Tibetansk Mastiff:

http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openPage/tjenester/avlsrestriksjoner/raseData.html?RAID=2300

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved