I DKKs mentalbeskrivelse anvender man testmodeller, der i så høj grad som mulig adskiller hundens medfødte adfærd fra det tillærte og trænede. Hunde kan blive mentalbeskrevet fra de er 10 mdr. gamle. Alle test resultater registreres, men kun resultater fra hunde i alderen 10 til 24 mdr. indgår i beregninger af diverse statistikker for den pågældende race.

Alle hunde kan blive mentalbeskevet, såfremt der er udarbejdet en ønskeprofil for racen – d.v.s. en profil der viser en hund med den for racen helt ideelle mentalitet.

Mentalbeskrivelse af en enkelt hund tager ca. 1 time. Ved afslutning af mentalbeskrivelsen, vil testlederen gennemgå hundens reaktioner på de enkelte momenter og svare på spørgsmål. 
 

En mentalbeskrivelse består af 6 elementer, svarende til hundens 6 grundlæggende instinkter, nedenfor er en kort gennemgang af de forskellige prøver. Teksten er taget fra DKK hjemmeside, billederne er fra selve dagen.

 

Det første testmoment handler om hundens forhold til en fremme person. Er hunden tilgængelig, reserveret eller måske sky.


Aktivitet

Man skulle måske hellere kalde det passivitet, for der sker faktisk ikke noget i dette moment i hele 3 minutter.

Hunden har nu både leget og løbet efter en "hare", og nu sker der så pludselig ikke noget. Hvordan reagerer hunden?

 

Overraskelse

Kedeldragten trækkes op, når hunden er 4 meter fra den. Denne pludselige tilsynekomst, får de fleste hunde til at reagere, ofte med en undvigemanøvre. Undvigemanøvre defineres som hunden der flytter sig, men stadig kigger på dragten. Andre hunde flygter, dvs. løber væk fra dragten uden at kigge på den. Hunden får først lejlighed til selv at forholde sig til denne nyopdukkede ting. Herefter får den hjælp af føreren, hvis den ikke besidder en tilstrækkelig nysgerrighed til selv at undersøge sagen.

 

Lyd

Også i dette moment udsættes hunden for en overraskelse, men denne   gang er den kun hørbar, ikke synlig.

En kæde skramler over en metalplade, hvad der nok kan få de fleste hunde til at reagere. 

Afreaktion m.m. er ligesom for kedeldragten.


Afreaktion

Herefter testes hundens evne til at få denne ubehagelige oplevelse ud af kroppen igen. Afreaktionen viser om hunden kan blive overraskelsen kvit.

Dette testes ved at hund og fører går forbi dragten 3 gange hver vej. Afreaktionen foretages ligeledes efter øvelserne med spøgelser og overraskelse.

 

Spøgelser

Testlederen kalder 2 spøgelser frem. De går i langsom gang mod hunden indtil en afstand af 4 meter.

Spøgelsesdragten har til formål at sløre de menneskelige træk, bl.a. ansigt og bevægelser. De sorte øjne udgør pr. definition en trussel og hunden skal altså tage stilling til en ukendt trussel, der nærmer sig. Hunden skal ende med at tage kontakt til spøgelserne

.

 

 

Skud

Som det sidste moment testes hunden for skudfasthed. Der skydes i alt 4 gange, heraf to skud hvor hunden leger som på billedet her.

Her lægger man mærke til om hunden er i stand til at genoptage legen, hvis den holder op når der skydes.

 

Der kan ses billeder og forklaring på DKK hjemmeside under: aktiviteter/mentalbeskrivelser/kalender/link til termin/se billeder fra en mentalbeskrivelse.

 

Rikke Andersen
Sybillesvej 11
Korinth
5600 Faaborg
Tlf.: + 45 62 61 75 18 / +45 21 39 21 85
E-mail: [email protected]
.dk

 

Se billeder fra vores Mentalbeskrivelse i marts 2005 i Galleriet nedenfor.