Aktiviteter


Mentalbeskrivelse i Faaborg

Dansk Molosser klub afholder mentalbeksrivelse
 i Faaborg d. 06.06.2009.
 Tilmelding til mentalbeskrivelsen skal ske til:
Rikke Andersen
Tlf.: +45 62617518
E-mail:
[email protected].dk